Príbehy diel

Spomienka z detstva, 1966

„V Spomienke z detstva nespútane a slobodne vybuchuje živel Kostkovho prstokladu, jemnej drobnokresby a masívneho, energického hnetenia hmoty. Socha-silueta, kompozične rozdelená na dve časti, predstavuje súčasne aj celkom zvláštny rébus na čítanie. Zľava: Stupava s detailne rozkreslenou a ukrytou ,pánskou honičkou´, sprava Marianka s náznakom podoby madony-matky. Dôkaz a ukážka toho, ako trpezlivo je treba analyzovať Kostkove sochy – niet v nich samoúčelných prvkov, všetko má svoj vnútorný zmysel a význam.“ Katarína Bajcurová, Jozef Kostka, Bratislava 1993, s. 92.