Kontakt


návštevu Galérie Jozefa Kostku je možné objednať telefonicky :

+421948 365 772

alebo

mailom: macharackovam@gmail.com

www.jozefkostka.sk