Galéria

PrezentáciaZNOVUOTVORENIE EXPOZÍCIE GALÉRIE JOZEFA KOSTKU V BRATISLAVE, 27. apríla 2023

výstava : Jozef Kostka a jeho rodina
kurátorky: Katarína Bajcurová, Marcela Macharáčková
spolupráca: Marian Meško
grafický design: Stanislav Masár
foto: Martin Marenčín, Marcela MacharáčkováStretnutie po vernisáži v pôvodnom ateliéri Jozefa Kostku, v ktorom umelec tvoril od roku 1958 až do smrti 1996


Ferdiš Kostka, Džbánok s vyobrazením Sv. Anny, Pastier oviec, 30.roky 20.storočia, majolika


Jozef Kostka, Keramické glazované reliéfy, 70.-80. roky 20. storočia
VÝSTAVY USPORIADANÉ V SPOLUPRÁCI S GALÉRIOU JOZEFA KOSTKU OD ROKU 2001

Muzeum města Brna. Jozef Kostka - klasik slovenské moderny, Brno, hrad Špilberk, 18. 4.-3.6. 2001
Kurátorka výstavy: Marcela Macharáčková
Dr. Anna Kostková uprostred, na zahájení výstavy Jozefa Kostku v Muzeu mesta Brna 17. apríla 2001. Vľavo sediaci veľvyslanec Slovenskej republiky v Česku, spisovateľ  Ladislav Ballek

 

Záhorská galéria v Senici a Združenie priateľov Jozefa Kostku v Bratislave
Jozef Kostka / Neskorá tvorba (1970-1996), jubilejná výstava pri príležitosti nedožitých  90. narodenín umelca
Záhorská galéria v Senici, 21. 3-26. 5. 2002
Kurátori: Štefan Zajíček a Marcela Macharáčková


Úvodná stránka katalógu Jozef Kostka / Neskorá tvorba (1970-1996)Záhoská galéria v Senici a Galéria Jozefa Kostku v Bratislave
Jozef Kostka / Klasik slovenskej sochárskej moderny
pri príležitosti 100. výročia narodenia umelca
Záhorská galéria v Senici, 27. 1.-15. 3. 2012
Účastníci sympózia Jozef Kostka, dielo v čase v Záhorskej galérii v Senici, 27. 1. 2012 (zľava Jozef Jankovič, Aurel Hrabušický, Katarína Bajcurová, Ľuba Belohradská, Ľudovít Hološka)Účastníci sympózia Jozef Kostka, dielo v čase - maliar Ľudovít Hološka, Marcela Macharáčková a riaditeľ Záhorskej galérie Štefan Zajíček
Pohľady do výstavy Jozefa Kostku v Záhorskej galérii v Senici, 2012


Stretnutie priateľov a žiakov Jozefa Kostku pri príležitosti 100. výročia narodenia sochára, ateliér Jozefa Kostku, 29. januára 2012. 
Spomienkového večera sa zúčastnili žiaci Jozefa Kostku - Teodor Baník, Andrej Goliáš, Juraj Hovorka, Jozef Jankovič, Tibor Kavecký, Juraj Meliš, Juraj Sapara, Ján Šicko, Jaroslava Šicková-Fabriciová, Anna Velgosová, historici umenia Ľuba Belohradská, Katarína Bajcurová, Marcela Macharáčková, Štefan Zajíček, fotograf Martin Marenčín a ďalší.Zľava: Jaroslava Šicková-Fabriciová, uprostred Marcela Macharáčková, Juraj Sapara, Teodor Baník, Jozef JankovičZľava: Martin Marenčín, Teodor Baník, Jozef Jankovič, Katarína Bajcurová, posledný sprava Štefan Zajíček


Zoya Museum, Slovenská národná galéria, Galéria Jozefa Kostku v Bratislave,
Záhorská galéria v Senici, Michal Uher
Dve cesty k modernej soche -Jozef Kostka, Rudolf Uher
Zoya Museum, Modra, 25. 3.-23. 9. 2012
Kurátorka: Katarína Bajcurová
Balenie sôch Jozefa Kostku v Galerii Jozefa Kostku v Bratislave
Pohľady do výstavy Jozefa Kostku, Zoya Museum, 2012


Zoya Museum, pohľady do výstav Jozefa Kostku a Rudolfa Uhra, 2012


Galéria Petra Matejku v Novom Meste nad Váhom, Galéria Jozefa Kostku v Bratislave,
Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne
Jozef Kostka - výber z tvorby
Výstavná sieň MsKS, Nové Mesto nad Váhaom, 6. 9.-19. 10. 2012
Kurátorka: Marcela Macharáčková

Pohľad do výstavy Jozefa Kostku v Galérii Petra Matejku v Novom Meste nad Váhom


Vernisáž výstavy Jozefa Kostku v Novom Meste nad Váhom, zľava Ela Porubänová (Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne), Anna Velgosová, Marcela Macharáčková (Galéria Jozefa Kostku v Bratislave), riaditeľ Galérie Petra Matejku Ján Mikuška

Nitrianska galéria, Nitriansky samosprávny kraj, Galéria Jozefa Kostku v Bratislave
Jozef Kostka - klasik slovenskej sochárskej moderny
Nitrianska galéria, 21. 3-28. 4. 2013
Kurátorka: Marcela Macharáčková


Pohľad do výstavy Jozefa Kostku v Nitrianskej galérie, 2013

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici a Galéria Jozefa Kostku v Bratislave
Jozef Kostka (1912-1996) / Klasik slovenskej sochárskej moderny
Pretórium, Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici, 20. 6.-1. 9. 2013
Kurátorka: Marcela Macharáčková
Pohľady do výstavy Jozefa Kostku v Pretóriu Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici, 2013

Galéria mesta Bratislavy a Galéria Jozefa Kostku v Bratislave
Jozef Kostka, z tvorby 60. rokov 20. storočia
Galéria mesta Bratislavy, 26. 6.-14. 9. 2014
Kurátorka: Marcela Macharáčková
Pohľad do výstavy Jozefa Kostku v Galérii mesta Bratislavy v Pálffyho paláci v Bratislave, 2014Žiaci profesora Jozefa Kostku: sochári Peter Roller, Jozef Janovič a Juraj Hovorka na dvore Pálffyho paláca po vernisaži výstavy Jozefa Kostku v Galérii mesta Bratislavy 

Galéria Miloša A. Bazovského v Trenčíne a Galéria Jozefa Kostku v Bratislave
Jozef Kostka (1912-1996), klasik slovenskej sochárskej moderny
Galéria Miloša A. Bazovského v Trenčíne, 15. 5.-28. 6. 2015
Kurátorky: Marcela Macharáčková, Ela Porubänová


Kurátorka výstavy Jozefa Kostku Marcela Macharáčková s vnučkou Aničkou, Štefan Zajíček, riaditeľ  Záhorskej galérie v Senici a Anna Velgosová na dvore Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne pri soche Jozefa Kostku Ženy pri prameni, z roku 1978Pohľad do výstavy Jozefa Kostku v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne

 

Roman Fecik Gallery, Galéria Jozefa Kostku v Bratislave
Jozef Kostka / Akty
Roman Fecik Gallery v Bratislave, 9. 2.-12. 3. 2016
Kurátorka výstavy: Marcela Macharáčková
Vernisáž výstavy Jozef Kostka / Akty, vľavo Aurel Hrabušický (SNG), vedľa Roman Fečík (RFG), 8. 2. 2016


Pohľad do výstavy Jozef Kostka / Akty v Roman Fecik Gallery v Bratislave, 2016