Príbehy diel

Slovenka - Kvet, 1967-1968

Slovenka - Kvet je ďalším Kostkovým dielom s námetom metamorfózy ženského a rastlinného tela. Postavu ženy znázornil v tvrdšej geometrizujúcej kompozícii v tvare X, kde spodná časť navodzuje zobrazenie krojovanej sukne, zatiaľ čo trup je tvorený výraznou modeláciou okvetných lístkov a pukov, odvodených z rastlinnej ríše. Plastika je vlastne vysokým reliéfom a doplňuje v monumentálnej forme Kostkovu bohatú reliéfnu tvorbu 60. rokov 20. storočia.