Príbehy diel

Obranca, 1949

Obranca - partizán predstavzje štúdiu k štvrtej figure súsošia SNP v Partizánskom.
„V dovtedajšej (a snáď ani v následnej) monumentálnej tvorbe u nás nemáme zrovnateľný príklad šírky prípravných portrétnych štúdií k monumentu v Partizánskom. Veď tu po prvý raz v našom sochárstve išlo o pokus vystihnúť internacionálne myšlienky (protifašistický odboj) na postavách domácich národne identifikovateľných hrdinov. Kostka v snahe zachytiť etnickú typovosť postáv a povýšiť ju na internacionálnu platformu, usiloval sa o vytvorenie typu ,povstaleckého Dávida´ ako hmatateľného portrétne-nadportrétneho symbolu povstaleckej generácie. Povstaleckým Dávidom si autor pomenoval jednu z postáv pomníka, nielen v zmysle mýtického zápasu slabšieho so silným, ale aj vo vedomí následnosti historického sochárskeho dedičstva vývinu tejto témy, začínajúcej ešte v renesancii u Donatella a Michelangela." Ľuba Belohradská, Jozef Kostka - odkaz SNP v sochárskej tvorbe, katalóg výstavy, SNG, Bratislava, 1980, nepag.