Príbehy diel

Mesiac nad krajinou, 1966

Jozef Kostka je senzitívny umelec. Za každým jeho dielom sa skrýva vizuálny zážitok, ktorý spracováva svojím vlastným spôsobom, kde primárnym javí sa zápas s hmotou, dotyk s hlinou a svetlo. Príbeh ku vzniku reliéfu Mesiac nad krajinou sám autor opísal takto: „Viezli sme sa z Levoče. Hneď po našom vyštartovaní nás chytila noc. Vyšiel veľký mesiac, ktorý nás sprevádzal až do Bratislavy. Také divadlo, aké nám letná a po nebi letiaca luna pripravila, som dosiaľ nezažil. Menili sa herci, kulisy, skrátka fantastika. Nikdy som nevedel, čo vie mesiac v splne vystrájať, keď je v úlohe osvetľovača mračien. Z tohto priam nevysloviteľného zážitku, urobil som reliéf do bronzu, hru dvoch tvarov, pomíjajúce sa stalo trvalým, hra stvrdla v kov.“ Rudolf Fabry, Sochársky básnik – básnický sochár. In: Jozef Kostka, sochy, kresby, 1962-1968. katalóg výstavy, SNG, Dom umenia v Bratislave,1969