Príbehy diel

Kvet II-Matka kvet, 1967

Metamorfózy, i tak by sa dala nazvať veľká skupina Kostkových sôch zo 60. rokov 20. storočia. Hlavnými námetmi sa stali žena a kvet, či elementy z rastlinnej ríše. Takto stvárnil v jednoduchých formách aj dvojicu matky s dcérou, symobicky v jednom bloku s dvojicou makovičiek ako ľudských hláv. Pomerne jednoducho utváraná hmota sochy je zbrázdená autorovými odkazmi, s jeho typickou dynamickou modeláciou povrchu. Vo finálnej podobe tvoria opracované a patinované časti  protiklad k surovému bronzu v preliačnách sochy.