Jozef Kostka / Život a dielo v dobovej literatúre

Realizmus podľa Jozefa KostkuSediaca žena, okolo 1953 Hutník, okolo 1953

„Neviem kto, alebo v mene koho mali záujem vypichnúť otázky formy ako vraj dominujúcej v našom výtvarnom umení, čo sa napokon zvrhlo na problém formalizmu, až napokon sa šlo po hľadaní nositeľov tohto nebezpečného smeru. V roku 1950 si vybrali Fullu, Bazovského, Mudrocha a zo sochárov Jozefa Kostku ako predstaviteľov formalizmu v slovenskom výtvarnom umení. Museli sme urobiť na verejnom fóru sebakritiku. Celá akcia bola formálna a rovnako nebezpečná, lebo všetko bolo vedome vykonštruované. Fulla a Bazovský na toto spoločensky potupné predstavenie nedošli a sebakritiku neurobili. Ostal som sám s Mudrochom a škody „napáchané“ formalizmom sme vzali na seba.“ Jozef Kostka, Spomienky na roky detstva, mládenectva a dospelosti, in: Marcela Macharáčková–Štefan Zajíček (ed), Jozef Kostka. Dielo v čase. Zborník príspevkov zo sympózia pri príležitosti jubilejnej výstavy k 100. výročiu narodenia umelca, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, 2013, s. 65.Sediaci ženský akt, okolo 1954Ležiaci ženský akt, okolo 1954

Kostka sklonil hlavu pred diktátom režimu a naďalej vychovával umelecký dorast na Vysokej škole výtvarných umení. I. zjazd slovenských výtvarných umelcov v roku 1949 vytýčil ako hlavné umelecké ciele prehĺbenie realistických prejavov vo výtvarnom umení. Hlavným inšpiračným zdrojom sa mali stať pracovné motívy z robotníckeho a družstevného prostredia. Kostka navštevuje so svojimi študentmi v rokoch 1952 až 1954 bane a hute na Ostravsku a v Handlovej ako aj JRD na východnom Slovensku a v Dunajskej Strede. Z mnohých študijných kresieb vznikli plastiky Drustevníčka a Žne (1952–1953).


Žnica, 1953 


V žatve, 1952-1954

„Hoci sa v plastikách tohto obdobia neraz prejavila konzervatívnejšia nôta statického žánrového vyjadrenia, vďaka ustavične obnovovanému vzťahu k životu a zdôrazňovaniu estetických hodnôt pohybu, gesta, kompozície i samého sochárskeho pojednania neupadá Kostkov sochársky výraz ani v týchto inak vo všeobecnosti určitým schematizmom poznamenaných rokoch do necitlivých naturalistických polôh.“ Karol Vaculík, Jozef Kostka. Kresby, Bratislava 1960, s. 23.


Družstevníčka, 1953-1955


Družstevníčka, 1953-1955 (poprsie)