Dielo / Kresba

Život sa stráca

Život sa stráca

Technika
kresba
Rok
1991
Materiál
hnedá krieda, pijavý papier
Šírka
44 cm
Výška
57 cm
Umiestnenie
Galéria Jozefa Kostku